Nyt hold marts 2016.

Uddannelsen:
Hvert hold består af 5-6 personer, meget gerne med forskellige baggrund og uddannelser. Den forløber over ca. 17 undervisningsdage af mindst 6 timer og strækker sig over ca. 18 måneder.
Du skal under uddannelsen, have adgang til at videofilme.
Undervisningsdagene vil som regel være en onsdag om måneden. Der skal beregnes en del tid til forberedelse, til at optage og gennemgå film, skrive cases, læse litteratur og forberede eksamen.

Uddannelsen baseres på dine videooptagelser af udvalgte cases. Du får undervisning, faglig sparring og supervision i metoden, ud fra optagelserne. Inden certificering, skal du afslutte 5 cases

Optagelse:
For at kunne blive optaget som studerende, skal du have en relevant grunduddannelse på minimum 2½ år. De fleste der søger optagelse er pædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, lærere, socialrådgivere, psykologer, læger, tale- og hørepædagoger, SOSU assistenter, fysioterapeuter eller ergoterapeuter.

Pris:
Prisen er 27.000 kr. som dækker undervisning, forplejning og løbende supervision.
Derudover koster den afsluttende eksamen/certificering ca. kr. 2000,- kr. Denne eksamination vil blive foretaget af en licensed Marte Meo supervisor.

Sted:
Normalt foregår undervisningen på Knivkærvej 51 i Korsør.
Men det er muligt at oprette hold lokalt, hvis det er mere praktisk.