Hvad er Marte Meo ?

Der er ikke noget mystisk eller overnaturligt ved Marte Meo, tværtimod.

Marte Meo betyder "ved egen kraft" og er en konkret og løsningsorienteret metode hvor terapeuten tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede i personerne. Marte Meo er en metode til forbedring af kommunikation mellem mennesker og også mellem voksne og børn, mellem læger og patienter, mellem plejere og borgere osv.

Metoden anvender videooptagelser og principperne om udviklingsstøttende kommunikation. Videoen er et arbejdsredskab der bruges til at analysere samspillet i ganske almindelige hverdagssituationer og til at illustrere hvad der kan arbejdes med. Der fokuseres på barnets/den unges/patientens/borgerens initiativer og den ansvarlige voksnes reaktioner på dem. Ved at se på forskellige reaktioner, både den ene og den anden vej i relationen, ser man på hvornår det fungerer bedst, så samspillet kan forbedres og problemet kan minimeres.

Den ansvarlige får informationen via klip fra videoen, klip hvor samspillet lykkes. Der er på den måde tale om konkrete handlingsanvisninger - i virkeligheden fra den ansvarlige selv..

Jeg vil i øvrigt henvise til www.martemeo.dk for yderligere oplysninger om Marte Meo metoden.

tegnet af Anne Kristine