Jeg er uddannet og certificeret som Marte Meo terapeut og supervisor. Jeg har arbejdet indenfor børne- og familieområdet i 30 år, som socialrådgiver i kommuner, indenfor børnepsykiatrien, som familieplejekonsulent, som konsulent og som børnesagkyndig i Statsforvaltningen, herunder med adoption.

Jeg har uddannet Marte Meo terapeuter, både indenfor børneområder og indenfor ældreområdet.

Privat er jeg gift med Preben, vi har tre børn og tre børnebørn.

Jannie Holm
3195 2259
til@jannieholm.dk